Atpirkimo sandoriai (REPO)

Ar įmonė gali atpirkti akcijų pasirinkimo sandorius. Choose webiste language

forex kainų indeksas 2021

Teisėjų kolegija n u s t a t ė : Ginčo esmė Ieškovas R. Ieškinyje nurodė, kad m. Atpirkimo sutartyje Nr. Taip pat nurodė, kad m.

Atpirkimo sandoriai (REPO)

Ieškovas nurodė, kad tą pačią dieną, t. Vertybinių popierių komisija toliau — VPK sprendime dėl teisės pažeidimo bylos Nr. VPK tyrimo metu buvo nustatyta, kad atsakovas organizuotai, nuolatos ir sistemingai sudarinėjo sandorius savo sąskaita už reguliuojamos rinkos ar daugiašalės prekybos sistemos ribų, kartu suteikdamas technines galimybes tretiesiems asmenims sudaryti su juo sandorius.

Tokiu būdu įmonė sudarinėjo finansinių priemonių atpirkimo REPO sandorius su neprofesionaliais investuotojais.

akcijų prekybos sistemos

Ieškovas pažymėjo, kad ginčijami atpirkimo sandoriai tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryti būtent minėtu neteisėtos veiklos vykdymo laikotarpiu, t. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo nutarties esmė Vilniaus apylinkės teismas m.

Teismas, įvertinęs Lietuvos banko pateiktą m. Teismas laikė nepagrįstais atsakovo argumentus, kad ginčijamos atpirkimo sutartys laikytinos tik paprastomis paskolos sutartimis, neatsižvelgdamas į tai, jog pagrindinis atpirkimo sutarčių elementas — investicinių paslaugų teikimas.

Teismas, atsižvelgdamas į išvadą teikiančios institucijos Lietuvos banko atstovės paaiškinimus, konstatavo, kad aukštesnę teisinę galią šalių kilusiame ginče turi galutinis m.

VPK sprendimas, kuriuo remiasi ieškovas, o ne m.

Emisijos registravimas

Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad VPK m. Tačiau dėl tokios licencijos įmonė į Komisiją niekada nesikreipė, veiklos vykdymo metu licencijos neturėjo. Teismas nurodė, kad Lietuvos banko Priežiūros tarnyba m.

Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju techninių priemonių priklausomybė konkrečiam asmeniui nėra svarbi, nes techninės galimybės gali būti suteiktos paslaugų, nuomos, išperkamosios nuomos, panaudos ir kitų sutarčių pagrindu, o svarbu tai, kad techninių priemonių visuma leidžia tretiesiems asmenims sudaryti sandorius su konkrečiu subjektu, o šis subjektas tokius sandorius sudaro nuolat ir sistemingai.

cmc coin listing

Be to, teismas atkreipė dėmesį į tai, kad Lietuvos bankas pažymėjo, jog paslaugų teikimo pobūdis per nepriklausomą tarpininką, agentą arba tiesiogiai neturi jokios įtakos subjekto pareigai vykdyti teisės aktų reikalavimus, susijusius su licencijos gavimu, taigi investicinę veiklą gali vykdyti ir investicines paslaugas teikti tik licencijuoti subjektai, nurodyti FPRĮ 4 straipsnio 1 dalyje, išskyrus FPRĮ 2 straipsnio 4 dalyje nustatytas išimtis.

Teismas konstatavo, kad visi trys atsakovo su ieškovu sudaryti atpirkimo sandoriai yra niekiniai ir negaliojantys nuo jų sudarymo momento, nes pagal m.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą AB banko SNORAS akcijos buvo paimtos visuomenės poreikiams ir dėl to, kad nėra turto akcijųkuris turėtų būti grąžinamas ieškovui, teismas sutiko su ieškovo teiginiais, kad restitucijos tarp ieškovo ir atsakovo taikymas natūra šių sandorių atveju yra negalimas.

Teismas, atlikęs vienarūšių priešpriešinių prievolių įskaitymą, ieškovo naudai iš atsakovo priteisė sumą, atitinkančią akcijų rinkos vertės, buvusios sandorių sudarymo metu ir sandorių kainos skirtumą, t.

Teisėjų kolegija, spręsdama klausimą dėl šalių ginčo teisinių santykių kvalifikavimo, sutiko su pirmosios instancijos teismo atliktu ginčo šalių teisiniu kvalifikavimu, nes sutarčių 7. Sutarčių 7. Taigi teisėjų kolegija sprendė, kad tarp šalių susiklostę santykiai nebuvo tradiciniai paskolos santykiai, o kvalifikuotini kaip apelianto investicinių paslaugų teikimas neprofesionaliam investuotojui — ieškovui, ir konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai šalių teisiniams santykiams taikė FPRĮ.

Teisėjų kolegija pažymėjo, kad byloje nustatyta, kad atsakovas organizuotai nuolat ir sistemingai sudarinėjo sandorius savo sąskaita už reguliuojamosios rinkos ir daugiašalės sistemos ribų, taip pat, kad sandorius sudarė pasinaudodamas trečiojo asmens techninėmis galimybėmis.

Atpirkimo sandorių subtilybės – teisininkas Šarūnas Basijokas Bernotas ir Dominas GLIMSTEDT

Teisėjų kolegija konstatavo, kad byloje nėra sutariama ne tiek dėl teisės aiškinimo, kiek dėl faktinių aplinkybių ir byloje surinktų įrodymų vertinimo bei pažymėjo, kad šioje byloje taikytinos Europos Sąjungos finansinių rinkų MiFID direktyvos ir FPRĮ nuostatos teisėjų kolegijai yra pakankamai aiškios, todėl sprendė, kad pagrindo kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą toliau — ESTT dėl prejudicinio sprendimo nėra.

Teisėjų kolegija nurodė, kad pagal FPRĮ 4 straipsnio 1 dalį nuolat ir profesionaliai teikti investicines paslaugas Lietuvos Respublikoje gali tik finansų maklerio įmonės, ar įmonė gali atpirkti akcijų pasirinkimo sandorius licenciją, bei pažymėjo, kad, atsižvelgiant į šią teisės normą bei į CK 1.

Teisėjų kolegija pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas nustatęs, kad atsakovas su ieškovu sudarė investicinių paslaugų sutartis, neturėdamas licencijos, ir sprendė, kad atsakovas pažeidė FPRĮ 4 straipsnio 1 dalį.

Teisėjų kolegija nesutiko su atsakovo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas nenurodė imperatyviosios įstatymo normos.

Teisėjų kolegijos vertinimu, teismas pagrįstai pripažino šalių sudarytus sandorius niekiniais ir negaliojančiais CK 1. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad restitucijos taikymas šioje byloje reiškia, kad panaikinus ginčo sandorį ir taikius restituciją, ieškovo teisinis statusas tampa toks pats kaip iki atpirkimo sutarčių sudarymo, nes ieškovas, ar įmonė gali atpirkti akcijų pasirinkimo sandorius atpirkimo sutartį su atsakovu, pastarajam, neturinčiam finansų maklerio licencijos, perleido akcijas.

Kasacinis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais: Kasatoriaus teigimu, skundžiami teismų procesiniai sprendimai grindžiami neteisingu investicinės veiklos licencijavimo institutą reglamentuojančių materialiosios teisės normų m. Kasatorius nurodo, kad FPRĮ 2 straipsnis įtvirtina daugybę atvejų investicinių paslaugų teikimo ir investicinės veiklos vykdymo kriterijųkai investicinių paslaugų teikimas nėra licencijuojamas ir nepatenka į FPRĮ veikimo sritį, t.

EUR-Lex Access to European Union law

Vien tik sandorių tarp jų ir atpirkimo sudarymas savo sąskaita nereiškia investicinių paslaugų teikimo, jeigu tuo nesuteikiamos techninės galimybės tretiesiems asmenims sudaryti tokius sandorius. Taigi, kasatoriaus teigimu, jo veiklai licencijos nereikėjo. Kasatorius nurodo, kad teismai pažeidė bendruosius restitucijos taikymo principus ir nukrypo nuo kasacinio teismo suformuotos restitucijos taikymo praktikos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos m.

Šis sandoris — tai greitas ir patogus būdas pasiskolinti lėšų tam tikram laikui įkeičiant turimas finansines priemones. Jei, pavyzdžiui, turite obligacijų ir norite jas išlaikyti iki išpirkimo, bet Jums prireikė lėšų, galite sudaryti atpirkimo sandorį, t. Privalumai Sudarę pagrindinę atpirkimo sandorių sutartį, vėliau sandorius galite sudaryti sau patogiu būdu — raštu banko padaliniuose, telefonu ar el. Lėšos Jums pervedamos sandorio sudarymo dieną. Šiuo būdu skolinantis pinigų, nereikia pateikti pažymos apie pajamas.

Restitucijos institutas taikytas nepagrįstai, nes kasatoriaus padėtis nepagrįstai ir nesąžiningai pablogėtų, o ieškovo pagerėtų — šiame ginče neįmanoma šalių grąžinti į padėtį, buvusią iki sutarčių sudarymo. Kasatoriaus teigimu, sutarčių sudarymo metu ieškovas gavo pinigų ekvivalentą už savo perduodamus vertybinius popierius akcijaspinigų vertė nepasikeitė, o akcijos smarkiai nuvertėjo, o vėliau jos apskritai tapo bevertės ir buvo nacionalizuotos dėl nepriklausančių nuo sutarties šalių aplinkybių ir atsakovas, neperžengdamas sutarties teisėto vykdymo ribų, pardavęs šias akcijas, gavo mažesnę pinigų sumą, nei buvo suteikta ieškovui už šiuos vertybinius popierius.

Pagal kasacinę praktiką tokiais atvejais restitucija negali būti taikoma, o sutartis pripažįstama negaliojančia nuo jos nuginčijimo dienos.

Vietinės rinkos paslaugos Depozitoriumas registruoja vertybinių popierių emisijas ir kiekvienai jų suteikia tarptautinį vertybinių popierių identifikavimo numerį ISIN. Depozitoriumas yra nacionalinė numeravimo agentūra, todėl turi teisę suteikti ISIN Lietuvoje išleidžiamoms finansinėms priemonėms. Depozitoriume galima įregistruoti šių tipų finansines priemones: nuosavybės vertybinius popierius, ne nuosavybės skolos finansines priemones, teises ir pasirinkimo sandorius.

Kasatoriaus teigimu, teismai pažeidė įrodinėjimo proceso nuostatas VPK sprendimui ir Lietuvos banko Priežiūros tarnybos raštui de facto suteikdami prejudicinę galią aiškinant FPRĮ ir MiFID, savarankiškai šių teisės aktų prasmės ir jų taikymo kasatoriui nenagrinėjo. Teismai de facto VPK sprendimo turinio netyrė ir neanalizavo, nors faktiškai toks sprendimas yra oficialusis dokumentas CPK straipsnio 2 dalisturi būti vertinamas ir tiriamas bendra tvarka.

Pareiškimas dėl prisidėjimo prie kasacinio skundo grindžiamas šiais esminiais argumentais: Trečiojo asmens teigimu, iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas sandorius sudarė savo sąskaita buvo sandorio šalimi ir jokių investicinių paslaugų tretiesiems asmenims neteikė, t.

Trečiasis asmuo nurodo, kad tik nuo m. VPR išaiškinimo Nr. Trečiasis asmuo pažymi, kad visi atsakovo sudaryti atpirkimo sandoriai, įskaitant ir ieškovo sandorius, buvo sudaryti iki minėto VPK išaiškinimo — m.

 • Kad būtų išvengta tokių sąlygų apėjimo, atpirkimo sandoriai turėtų būti vykdomi prekybos vietoje, kurioje leidžiama prekiauti arba prekiaujama emitento akcijomis.
 • Vadinamieji atpirkimo sandoriai angl.
 • Maitinimo galimybės viename pasaulio prekybos centre
 • Bora dvejetainių opcionų prekybos sistema
 •  Коммандер.
 • Atpirkimo sandoriai REPO - Šiaulių bankas
 • Emisijos registravimas — Nasdaq CSD

Atsakovas neatitinka sisteminę prekybą vykdančio finansinio tarpininko požymių, taip pat teismai nepagrįstai netyrė Reglamento reguliavimo, neatsižvelgė į MiFID reguliavimo tikslus, apsiribojo tik pažodiniu VPK sprendimo atkartojimu, taip pažeisdami įrodymų vertinimo taisykles ir be pagrindo suteikdami VPK sprendimui prejudicinę galią.

Trečiasis asmuo palaiko skunde išdėstytus argumentus dėl kreipimosi į ESTT ir pritaria išvadai, kad teismai įvykdė procedūrinį pažeidimą, nes, nesant nei Acte clair, nei Acte eclaire pagrindų, nesikreipdami į ESTT pažeidė Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo straipsnio 1 dalies a punktą, CPK 3 straipsnio 5 dalį. Trečiasis asmuo palaiko kasatoriaus argumentus, išsakytus dėl netinkamo restitucijos instituto taikymo, nes teismai nevertino CK 6.

Atkreipia dėmesį į tai, kad teismai, taikydami restituciją, neatsižvelgė į aplinkybę, kad ieškovas visą laiką naudojosi atsakovo suteiktais pinigais, gavo iš to naudą.

 1. И повернулась к Джаббе.
 2. EUR-Lex - R - EN - EUR-Lex
 3. Gynybinių galimybių ir strategijų mokymas
 4. Dvejetainis variantas itu halal atau haram

Atsiliepimu į kasacinį skundą ieškovas R. Atsiliepimas grindžiamas šiais esminiais argumentais: Ieškovas pažymi, kad kasatoriaus argumentai pagal savo turinį ir modeliavimo kontekstą yra iš esmės siekis civilinėje byloje po beveik penkerių metų nuo priėmimo kvestionuoti individualų — kasatoriaus atžvilgiu priimtą — administracinį aktą, nes taisyklės, nustatančios reikalavimus turėti arba gauti finansų maklerio licenciją, jos gavimo ir išdavimo procedūrą yra ne privatinės, o viešosios, t.

Atsakovo teigimas, kad jam nebuvo privaloma licencija, yra atmestinas, nes kasatorius tokiais teiginiais akivaizdžiai prieštarauja savo pripažintoms aplinkybėms VPK m. Ieškovas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas vertino ne tik kasatoriaus kritikuojamus tris įrodymus, bet ir m.

VPK išaiškinimą Nr. Ieškovas atkreipia dėmesį į tai, kad žemesnės instancijos teismai m. VPK sprendimo Nr. Pažymi, kad m. VPK parengė išaiškinimą Nr.