Įdomios straipsniai

Prekybos sustabdymo galimybės, Logiškas sustabdymo metodas

Turinys

  valiuta forex

  Šiuo reglamentu užtikrinama, kad savo patvirtintomis prekybos politikos priemonėmis ES galėtų sustiprinti savo teises pagal tarptautinius prekybos susitarimus ir jomis veiksmingai pasinaudoti. Veiksmai Siekdama apsaugoti ES interesus Europos Komisija priima įgyvendinimo aktuskuriais koreguoja savo prekybos politiką, atsižvelgdama į atitinkamos ES nepriklausančios šalies veiksmus.

  hk akcijų pasirinkimo sandoris

  Skubiais atvejais Komisija gali nedelsdama priimti taikomus įgyvendinimo aktus. Prieš priimdama šiuos aktus Komisija, padedama ES valstybių narių, konsultuojasi su atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis.

  geriausiai vertinamos dienos prekybos sistemos

  Turimos prekybos politikos priemonės tarifų nuolaidų sustabdymas ir naujų arba padidintų muitų nustatymas; prekių importo ar prekybos sustabdymo galimybės kiekybinių apribojimų kvotų įvedimas arba jų padidinimas; nuolaidų sustabdymas ir tam tikrų apribojimų nustatymas viešųjų pirkimų srityje. Tinkamų priemonių nustatymas Prekybos politikos priemonės nustatomos remiantis toliau išvardytais kriterijais: priemonių veiksmingumas skatinant ES nepriklausančią šalį laikytis tarptautinių prekybos taisyklių; priemonėmis sudaromos galimybės padėti ES ekonominės veiklos vykdytojams, kuriems ES nepriklausančios šalies priemonės daro poveikį; galimybė pasinaudoti alternatyviais prekių tiekimo arba paslaugų teikimo šaltiniais; neproporcingai sudėtingo administravimo ir išlaidų, kurie atsirastų taikant priemones, vengimas; priemonės turi būti proporcingos ir negali viršyti žalos, dėl kurios jos yra taikomos.

  Šį išplėtimą papildo apsaugos priemonės, užtikrinančios, kad būtų naudojamos veiksmingiausios ir proporcingiausios atsakomosios priemonės ir kad būtų konsultuojamasi su ES valstybių narių valdžios institucijomis ir suinteresuotosiomis šalimis.

  binarini parinki oficiali svetain

  Reglamentas ES Nr. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.