Nuorodos kopijavimas

Įvairovės strategijos apibrėžimas. Atnaujinta ES miškų strategija: prioritetas teikiamas tvariam miškų valdymui

Pabrėžiamas ir miškų vaidmuo įgyvendinant ES klimato kaitos tikslus, teigiama Aplinkos ministerijos pranešime spaudai. Miškai © Aplinkos ministerijos nuotr.

Kaip Lietuvoje įgyvendinsime ES biologinės įvairovės strategiją? Netoli Druskininkų, Mašnyčiose, rugsėjo 17 d.

Pagrindinis strategijos tikslas — miškuose tvarkytis taip, kad jie kuo geriau atliktų aplinkosauginę funkciją, tai yra reikšmingai prisidėtų prie geresnės biologinės įvairovės apsaugos, kartu formuotų atsparias miško ekosistemas, kaip pagrindą klimato kaitos švelninimui — saugotų medžiuose, miško paklotėje ir dirvožemyje kaupiamą CO2.

Taip pat strategijoje išdėstytas ir konkretus planas, kaip pasiekti Žaliajame kurse ir ES Biologinės įvairovės strategijoje numatytą tikslą — per ateinantį dešimtmetį ES papildomai pasodinti 3 milijardus medžių.

Vienas ambicingiausių strategijoje numatomų siekių yra pirmykščių, žmogaus veiklos nepaliestų, ir senųjų miškų, kurie preliminariai sudaro apie 3 proc. Nors kol kas tikslaus tokių miškų apibrėžimo nėra, numatoma, kad Lietuvoje jiems tikrai bus priskirti visi rezervatiniai miškai, kurių yra apie 1,2 proc.

įvairovės strategijos apibrėžimas

Kadangi ES miškų strategijos tikslai yra ypač svarbūs ir turės didelį poveikį kiekvienos valstybės ir Europos miškų politikai, Europos šalys, tokios kaip Vokietija, Suomija, Austrija, o kartu ir Lietuva, pasigedo labiau subalansuoto požiūrio į miškus ir didesnio įtraukimo į strategijos rengimo procesą.

Pasak jo, naujoji ES miškų įvairovės strategijos apibrėžimas ir joje numatyti kaip imokti prekiauti kriptovaliuta ypač svarbūs ir turės didelį poveikį šiuo metu Lietuvoje vykstantiems su miškų politika susijusiems procesams — Nacionaliniam susitarimui dėl miškų, po jo planuojamam parengti ir priimti nacionalinio lygmens strateginiam miškų politikos dokumentui, kuris numatys Lietuvos miškų politikos įgyvendinimo priemones artimuoju laikotarpiu iki m.

įvairovės strategijos apibrėžimas

Strategijoje numatoma atkurti nualintus miškus ir užtikrinti tvarų, palankų klimatui ir biologinei įvairovei jų valdymą, kad būtų išsaugotos gyvybiškai svarbios ekosistemų paslaugos, pabrėžiamas poreikis naudoti miškų biomasę neperžengiant tvarumo ribų.

Taip pat raginama efektyviai naudoti medieną laikantis kaskadinio principo visų pirma iš jos gaminti aukštesnės pridėtinės vertės, ilgalaikius produktus. Tai atitinka Lietuvos Vyriausybės siekį skatinti kuo daugiau medienos produktų naudoti statybose, šiuo metu peržiūrimi ir koreguojami teisės aktai, sudarant tam palankesnes sąlygas.

Девушка высвободилась из его рук, и тут он снова увидел ее локоть. Она проследила за его взглядом, прикованным к синеватой сыпи. - Ужас, правда. Беккер кивнул. - Ты же сказала, что не колешься.

Numatytų tikslų pasiekti neįmanoma be miško savininkų ir valdytojų indėlio. Siekiant sukurti alternatyvius pajamų šaltinius vietoje šiuo metu gaunamų parduodant medieną, siūloma plėtoti ekosistemines paslaugas ir išmokų schemas, pagal kurias miško savininkai galėtų gauti pajamas už CO2 kaupimą medienoje, artimą gamtai miškininkavimą.

įvairovės strategijos apibrėžimas

Be to, siūloma plačiau naudoti ES Bendrosios žemės ūkio politikos įgyvendinimui skiriamas lėšas miškų srityje teikiant paramą miškų savininkams ir valdytojams. Dokumente išdėstyti siūlymai dėl bioekonomikos vystymo, medienos naudojimo energetikos sektoriuje, numatoma patvirtinti su kai kuriomis miškų ūkio veiklomis susijusias gaires, sukurti integruotą miškų stebėsenos sistemą visoje ES ir įpareigoti valstybes nares rengti Strateginius planus miškams, skatinti inovacijas ir kt.

UNESCO kultūrų įvairovės konvencija. Darnaus vystymosi ir kultūros sąsajos. Kanados patirtys“

Naujoji ES miškų strategija parengta kaip Žaliojo kurso dalis ir glaudžiai siejasi su ES Biologinės įvairovės strategijos iki m. ES paversti klimatui neutralia.

įvairovės strategijos apibrėžimas